Motiveren tot beter leren

Kinderen met de diagnose dyslexie, ADHD, ASS of met een leerprobleem, struikelen vaak over de eisen die het onderwijs stelt.

Lees meer...

Steuntje in de rug

Veractive biedt ondersteuning aan jongeren in het Voortgezet Onderwijs.

Lees meer...

Begeleiding van leerlingen

Kinderen met dyslexie, ADHD en ASS zijn geneigd zich snel onzeker te voelen.

Lees meer...

Coaching en begeleiding van volwassenen

Veractive heeft de laatste jaren steeds meer begeleiding en coaching gegeven aan jong volwassenen en volwassenen met complexere profielen; onder andere ASS, AD(H)D, maar ook met depressie klachten en gedragsproblemen, zoals syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) en andere psychiatrische gedragsstoornissen...

© Veractive

Delen