Prunuslaan 78
3053ZL Rotterdam
T. 0618693891

Praktijk en ambulante zorg voor jongeren en volwassenen

 • Docente L.O. Frans |
 • Dyslexie/AD(H)D-coach
 • Coaching en Ambulante begeleiding
 • Master SEN Gedragspecialiste
 • Postmaster HGW dyslexie i.o. 
  (Seminarium voor orthopedagogiek)
 • Post HBO-consulent WMO, WLZ & Jeugdwet i.o.
 • ZBO LBBO register nr. 3139
 • SKJ-registratie nr. 140023737, AGB-code: 900066221

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken.

Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker en sneller stappen zetten dan professionals die geen meldcode gebruiken. Deze stappen leiden niet per definitie tot een melding.

Meldrecht
De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen ervan hoeft niet te leiden tot een melding.

In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het récht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat zij een onderzoek naar de gezinssituatie kunnen starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege het onderzoek om vraagt.

  Met Veractive begeleid en coach ik jongeren met Dyslexie, ADHD en ADD.
  Het spreekt uiteraard vanzelf dat ik als professional op dit gebied bekend ben en kan handelen volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij ik te werk ga volgens het 5-stappenplan dat is ingesteld door de Rijksoverheid.

  Wilt u meer weten over deze wet die sinds 2013 van kracht is?
  Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid en Klik Hier!
  En download HIER het plan van aanpak "Geweld hoort nergens thuis"

  Contactgegevens:
  Veractive prunuslaan 78 • 3053ZL Rotterdam
  T. 0104187571 • E. info@veractive.nl

  © Veractive