Steuntje in de rug...

Veractive biedt ondersteuning aan jongeren in het Voortgezet Onderwijs.
Vooral bij MVT (moderne vreemde talen), maar ook bij het leren van niet exacte vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde en zo nodig bij exacte vakken, zoals biologie, natuur- en scheikunde, wiskunde, etc. Er wordt systematisch geanalyseerd waarom een leerling bij een vak of toets niet goed scoort en wat daar aan te doen valt.

In het voortgezet onderwijs ondervinden kinderen meestal moeite met structuur, zoals het stellen van prioriteiten en het maken van een goede planning.Gericht op dit gegeven, verzorgt Veractive een speciaal programma van ondersteuning, dat effectief doorloopt tot in het Hoger (Beroeps) Onderwijs.

Naast het plannen, structureren en dag indelen, wordt aandacht geschonken aan methodologie bij het leren (leren), focussen en automatiseren. Ook wordt ondersteuning aangeboden bij het initiëren van taken en het monitoren van de werkzaamheden. Gedragsregulatie en bewustwording van het verbaal en non-verbaal communiceren wordt eveneens getraind.

Naar 'Begeleiding van leerlingen'

© Veractive

Delen