Begeleiding van leerlingen...

Kinderen met dyslexie, ADHD en ASS zijn geneigd zich snel onzeker te voelen. Elk jaar zijn er weer nieuwe knelpunten en uitdagingen (vakken, docenten, hoe is mijn rooster, materialen, afspraken etc.). Deze jongeren zijn ook zeer afhankelijk van de docent, zijn leer- en communicatie stijl. Ze moeten leren voor zich zelf opkomen.

Uitgaande van het feit dat elke leerling het niveau van onderwijs moet kunnen volgen, dat aansluit bij zijn of haar capaciteiten, is het van belang om deze kinderen gedurende het totale onderwijstraject begeleiding, ondersteuning en coaching binnen de driehoek "onderwijs-hulpverlening-ouders" te bieden. Gericht op dit gegeven verzorgt Veractive een speciaal programma van begeleiding en ondersteuning in samenwerking met ouders en scholen.

Ervaring
Veractive coacht al jaren met ruime ervaring het hele gezin via PGB Jeugdzorg of WMO. Over het algemeen zeer succesvol en met uitstekende resultaten en altijd in samenwerking met de betrokken instanties, zoals: Lucertis, Bavo, Yulius, het Wijkteam, de Reclassering, Politie, Psycho-medische centra, diverse scholen, het gezin en de jongeren zelf.

Groepstraining (ambulant)
Gewerkt wordt met groepen van 4 leerlingen in het Engels, Duits en Frans, waarbij sprake is van een reguliere feedback aan docent en/of zorgcoördinator. Het doelgericht werken aan zowel het huiswerk, als het begrijpen van de taalstructuur en de overeenkomst tussen de talen, staan hierin centraal. Tarief € 12,50 per kind (minimaal 4 deelnemers)

Individuele ondersteuning op particuliere basis of anders
Gericht op taaltrainingen en coaching. Communicatie met ouders en school staat hierin centraal.
Tarief € 50,- p/uur.

Een informatief boekje over zelfhulp, inzet en eigen verantwoordelijkheid bij studie, maakt onderdeel uit van de hierboven aangeboden ondersteuningsprogramma’s. Inhoudelijk wordt aandacht besteed aan methodieken en leertechnieken maar ook aan zelfkennis: omgaan met taal en leren, het aanbrengen van structuur, plannen en tijdsbesef, leren van tekorten, leren inprenten en automatiseren, het leggen van verbanden en het bouwen aan zelfvertrouwen, motivatie en balans.

Aanmelden

© Veractive

Delen