Referentie Darius

Ik ben Darius en heb al bijna drie jaar remedial teaching bij Veronique. Ik vind het tot nu toe goed hoe ze te werk gaat. Veronique geeft me vaak ook hulp bij de talen maar soms ook bij het vak geschiedenis; om samenvattingen te maken. Je kunt er wel vanuit gaan dat Veronique breed is georiënteerd. Veronique speelde in het begin bijvoorbeeld kwartet met mijn broer en mij. Zo konden we spelenderwijs talen leren omdat de kwartetspellen altijd in het Engels, Frans of Duits waren. Zo leerde je de uitspraken van de woorden die er op stonden. Zonder Veronique was ik misschien helemaal niet zo ver gekomen en had ik nooit zoveel zelfvertrouwen gehad dan dat ik nu heb. Daarom raad ik iedereen, die dyslexie heeft en die een coach zoekt, Veronique Prins aan.

Familie Aagaard

Onze ervaring met Veronique Prins-Bourlet is zeer positief. De eerste kennismaking met haar was 7 jaar geleden in het brugklas-jaar havo/vwo als 'Remedial Teacher' van mijn oudste zoon. Hij heeft dyslexie en had veel problemen met Nederlands, Frans en Duits. Hij vond direct goede aansluiting, hetgeen bijzonder was omdat hij in eerste instantie niets van begeleiding wilde weten, zijn dyslexie mocht er van hem niet zijn. Wij waren enthousiast over de flexibiliteit, het inlevingsvermogen, de toewijding en kennis van onderwijs dat mevrouw Prins mijn zoon en ons liet zien.
Zij ontwikkelde ook een goede vertrouwensband met hem waardoor er ook een acceptatie proces ontstond dat positief bijdroeg aan de ontwikkeling op cognitief en sociaal niveau. Mijn zoon volgt nu een HBO studie. Inmiddels begeleidt zij nu ook al 4 jaar onze jongste zoon met ASS en ADHD op het VWO.
Haar gestructureerde aanpak, haar begrip voor het kind, haar brede kennis en haar aanpak met humor, motiveren ook hem op het VWO. Zij geeft hem de juiste prikkeling en uitdaging die bij hoogbegaafdheid en ADHD moeilijk kunnen zijn.

Referentie Familie van Wijngaarden

Mevrouw Prins-Bourlet is de remedial teacher/ dyslexiecoach van onze zoon (16) met ernstige dyslexie en ADD. Wij hebben haar in de afgelopen drieënhalf jaar leren kennen als een leerkracht die niet alleen thuis is in veel verschillende vakken (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) maar deze ook op meerdere scholen tegelijkertijd kan toepassen. Door het werken met een verscheidenheid aan leerboeken en methodes en is zij ons inziens zeer flexibel.
Buiten de ervaring met onze eigen zoon vielen ons ook enige reacties bij anderen op: Zij weet kinderen die door dyslexie en ADHD moeizaam leren, de leerstof eigen te maken met behulp van leermethoden die passen bij het betreffende kind en geeft hen handvatten om zelf verder te leren. Zij oefent met hen, onvermoeibaar en enthousiast, ook buiten de geëigende tijden. Hierdoor halen kinderen in de meeste vakken voldoendes. Zij ziet de kwaliteiten van ieder kind, en stimuleert deze, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Kinderen, ook pubers, zijn zeer op haar gesteld.
Daarnaast leert zij kinderen leermethodes aan, waardoor ze gaandeweg zelfstandiger worden. Haar expertise op het gebied van dyslexie is groot -zij weet hoe deze kinderen leren-, ook voor wat betreft de laatste ontwikkelingen. De huidige wetgeving op dit gebied heeft voor haar geen geheimen. Daarnaast beheerst zij het gebruik van de hulpmiddelen, zoals Sprinto.
Wij zijn van mening dat zij in staat is kinderen, ook degenen die niet gemakkelijk leren, te enthousiasmeren voor haar vak en hen zodanig te onderrichten, dat dit een voldoende resultaat heeft.

Referentie van de familie Ciolina

Mevrouw Prins heeft onze beide kinderen gedurende hun VMBO-TL-opleiding begeleid. Eerst allebei op particulier initiatief en later onze jongste zoon met een LGF via school.
Zij heeft beide kinderen geleerd inzicht te krijgen in de leerstof en handvatten gegeven om de leerstof te plannen en eigen te maken. Ieder vak en elk boek wordt onder haar begeleiding een hanteerbaar geheel.
Onze jongste zoon, die dyslectisch is, heeft voor al zijn talen (Nederlands, Frans en Engels) voldoendes gehaald, dankzij haar begeleiding.
Onze oudste zoon heeft, tegen alle verwachting in, zijn eindexamen in een keer gehaald.
Wij zijn van mening dat mevrouw Prins zeer betrokken is bij het onderwijs en de kinderen. Zij kan de stof bijzonder goed uitleggen, is zeer vasthoudend en resultaatgericht, maar rechtvaardig en respectvol als het gaat persoonlijke kwaliteiten.
Zelf vonden wij prettig dat Mevrouw Prins als 'native speaker' onze kinderen Franse les heeft gegeven.

Referentie van Erna Jie

Mijn zoon is bij Véronique begonnen toen hij op Mavo 2 zat. Aanleiding hiervoor was dat het leren van vreemde talen zeer moeizaam ging, dit gold ook voor de vakken met veel tekst. Voor Frans en Duits haalde hij diepe onvoldoendes, ondanks zijn discipline en inzet. In die tijd wisten mijn zoon en ik nog niet welke leerproblemen hij had. Al bij het eerste gesprek met Veronique had ik zelf heel veel herkenning bij haar verhalen over leerproblemen bij dyslectische kinderen. Echter, uit de test in de brugklas bleek niet dat mijn zoon dyslectisch was. Gaandeweg het schooljaar, met de wekelijkse lessen van Véronique, haalde mijn zoon steeds mooiere cijfers. Aan het einde van het schooljaar haalde hij zelfs negens voor Duits! Ik zag hoe zijn zelfvertrouwen hierdoor groeide. Hoewel ik wist dat mijn zoon de capaciteit in zich had, moest hij dit ook zelf nog ervaren. Het is heel mooi om te zien hoe de hulp van Véronique hieraan heeft bijgedragen.
Zelf had ik een goede sparringpartner aan Véronique. In mijn 2 jaar durende zoektocht naar mijn zoons leerproblemen, heeft zij handreikingen gedaan en richtingen geopperd waar ik zou kunnen kijken. Gesterkt door de ervaringsverhalen van Véronique, heb ik de school overtuigd om een extra test te laten afnemen bij mijn zoon. Toen de testresultaten binnen waren, heb ik deze met Veronique besproken en heeft ze verteld waar ik op moest letten en wat ik met de school moest bespreken.
Kortom: mijn zoon en ik hebben de hulp van Véronique als zeer positief ervaren. Véronique maakt als remedial teacher echt het verschil!
Erna, moeder van een 14-jarige zoon die het heel goed doet op school.

Referentie van Sylvia Assman

Mijn zoon H. zat in de tweede klas van het vwo en gaande het schooljaar merkte ik dat hij wat somberder werd. Hij had regelmatig hoofdpijn en vond school niet meer leuk. Zijn schoolresultaten lieten te wensen over en het werd tijd voor actie, althans dat vond ik. Veronique Prins heeft een praktijk voor jongeren met uiteenlopende problematiek en tijdens het intakegesprek met haar en mijn zoon werd duidelijk dat Henke moeite had met zijn concentratie. Verder bleek zijn kortetermijngeheugen minder goed ontwikkeld was.. Dit hebben we laten testen en er bleek een discrepantie tussen zijn performale en zijn verbale geheugen.Hierdoor kan hij zich minder goed concentreren en heeft hij problemen met plannen. Inmiddels zit mijn zoon in vwo 3 door de uitstekende begeleiding van Veronique. Zij heeft hem handvatten gegeven om met dit leerprobleem om te gaan. We zijn haar zeer dankbaar.

Referentie van Ellen

Mijn zoon is zeer ernstig dyslectisch, maar hij heeft een goed verstand. In de eerste jaren basisschool leek het onmogelijk om zelfs maar de letters te leren. Met zeer veel inspanning van de ouders het speciaal basisonderwijs en het RMPI is dit toch gelukt. Groot was dus onze bezorgdheid toen hij naar regulier mavo ging. In mavo 2 stond hij in januari 2014 een 1 voor Frans en een 1 voor Duits. Hij zag zelf geen kans dit op te halen. We besloten de hulp van Veronique in te schakelen.
Veronique onderhoudt goed contact met de ouders van de scholier en stuurt altijd extra materiaal op. Bovendien kan zij onder handelen met leraren op school om een toets te verzetten, als de leerling er nog niet klaar voor is. Zo beschrijft mijn zoon haar manier van werken: ze laat je verschillende manieren zien waarop je iets kan leren en laat de leerling dan zelf kiezen welke manier voor hem het beste is. Nadat je iets hebt geleerd, laat ze het je oefenen, ze kijkt dan wat je fout doet en focust daarop. Ze verzint voor zelfs de kleinste woordjes een ezelsbruggetje.
Wij vonden Veronique zeer betrokken. Uiteindelijk is mijn zoon over gegaan met een 5.4. voor Frans en een 5.1. voor Duits.
Veronique is niet goedkoop, maar zij is een zeer professionele begeleidster van kinderen met dyslexie. Verder heeft zij ook kennis van andere handicaps die vaak samen gaan met dyslexie, zoals ADHD. Zonder Veronique had mijn zoon het dit jaar niet gered.

Referentie van Erna Pieters

Véronique werd via de school van Michel (Melanchthon Mavo Schiebroek)aan mij aanbevolen in verband met bijles voor Michel, vooral voor Engels. Véronique heeft van december 2013 t/m mei 2014 Michel geholpen met allerlei
toets- en examenstof. En niet alleen voor Engels, maar ook voor Duits en Nederlands.
Ondanks dat Michel niet altijd even gemotiveerd was, en zelfs soms een afspraak met Véronique vergat, bleef Véronique in Michel geloven, en heeft ze hem tot het laatste moment, ook toen hij Biologie moest herkansen, met raad en
daad bijgestaan. Ook heeft ze hem tips gegeven voor het lezen van Engelse en Nederlandse boeken.
Prima gedaan. Ook was Véronique een luisterend oor voor mij, omdat ik dacht dat Michel ADHD had. Dat heeft ze ontkend, en mij uitgelegd waar Michel ‘last’ van had.

Referentie van Paul

Paul heeft zich ingeschreven voor dezelfde opleiding als Olivier doet. Een studie die hij al lang ambieert.
Waarschijnlijk gaat hij dus ook het huis verlaten in de zomervakantie. Al met al dus zeer positief!
Wat ik er nog wel even bij wil vermelden is dat hij niet zover was gekomen als jij er niet voor hem was geweest!
Moeder van Paul die geslaagd is voor havo 11 juni 2015

Referentie van Teun Baak, Bleiswijk

Een jaar of zeven geleden heb je onze zoon Guus (Melanchthon Bleiswijk / Bergschenhoek) begeleid om hem te leren omgaan met zijn dyslexie.
Ik ben blij je te kunnen melden dat het nog steeds heel goed met hem gaat.
Hij is inmiddels bezig met zijn tweede master en studeert Fiscale Economie in Rotterdam. Wij zijn jou nog steeds zeer dankbaar!
Succes met je werk..

Referentie Fam. van Rooijen

U heeft Nienke begeleid in het laatste jaar van de MAVO met het vak Engels. Dat ze zwak was in dit vak wisten we natuurlijk al langer en dat Nienke dyslexie heeft is ook bekend maar toen ze in het examenjaar voor de toetsen stond wilde we haar toch wat extra ondersteuning geven om wat zekerder haar toetsen in te gaan. 3x voor elke toetsweek is ze bij u geweest en het is helemaal goed gekomen. U gaf haar de goede aanwijzingen en de zekerheid dat ze het kon. Alleen dat hielp al! Verder gaf het net dat zetje meer om voor u een oefenexamen te oefenen, iets wat wij met moeite voor elkaar kregen. Erg bedankt en succes met het verder coachen van andere kinderen. Als we met een taal in de knoei komen zullen we u zeker weer benaderen om te helpen.
Groeten Familie van Rooijen

Referentie Tino

Mijn zoon is bij Veronique gekomen in groep 7 ivm zijn dyslexie en ADHD.
Dit jaar is ook ASS vastgesteld en hij zit nu in de 3e van het VO. Al die tijd heeft ze hem ondersteund, begeleid, weerbaarder gemaakt en hem naar een hoger niveau getild. Ook Jeroen begeleidt hem met zijn volle inzet en kunde, net als Veronique.
Vertrouwen, inzet, doorzetten en met liefde zijn de kernwoorden voor Veractive.

Referentie Claudia Jurgens

Veronique van Veractive komt al een aantal jaar bij ons om mijn zoon met dyslexie, ADHD en mij te ondersteunen. Beste wat ons kon gebeuren.
Valentino ging/gaat met sprongen vooruit. En ze staat voor alles open en als er een hobbel in de weg zit heeft ze altijd wel een oplossing. 
Wij kunnen niet meer zonder haar!

Getekend:  Claudia Jurgens

Referentie Bianca voor T. 16 jaar

Mijn zoon wordt nu ong 3 jaar begeleid door Veractive. Veronique zet zich enorm in. Niet alleen op onderwijs gebied maar zeker ook het sociale en emotionele vlak. Mijn zoon is enorm vooruit gegaan en gegroeid op diverse vlakken.

Zowel zijn zelfvertrouwen als zijn gevoel van eigenwaarde waren door niet passend onderwijs (dyslexie en dyscalculie) gedaald tot helemaal niks. 

Van films en YouTube kijken en de hele dag alleen op zijn kamer hangen heeft hij het afgelopen jaar een paar vakken staatsexamen behaald en gaat hij naar een sportschool. Zelfs de moed gekregen om zichzelf weer zichtbaar te maken door een baantje te zoeken.

Daarnaast denkt en zoekt Veronique mee naar aansluitende en bijpassende hulp. Veronique vormt samen met Jeroen (activerende begeleiding) een prima team.

Referentie Bianca

Veronique van Veractive komt al een aantal jaar bij ons om mijn zoon met dyslexie, ADHD en mij te ondersteunen. Beste wat ons kon gebeuren.
Valentino ging/gaat met sprongen vooruit. En ze staat voor alles open en als er een hobbel in de weg zit heeft ze altijd wel een oplossing. 
Wij kunnen niet meer zonder haar!

Getekend:  Claudia Jurgens

Referentie Malika

Veronique is op ons pad gekomen om mijn zoontje en ik zo veel en goed mogelijk te helpen met zijn schoolcarrière. Ze gebruikt veel tips en trucjes om het makkelijker te maken voor hem en we merken ook dat haar coaching helpt adhv zijn cijfers. Haar manier van werken vinden mijn zoontje en ik super fijn en ze geeft hem ook vaak beloningen waardoor hij meer gemotiveerd raakt om zijn best te doen. Ze staat altijd voor ons klaar als we haar nodig hebben en mijn zoontje voelt zich ook heel erg op z’n gemak bij haar, wat ik erg belangrijk vind. Ik merk ook dat hij beter informatie opneemt en zijn concentratievermogen met de dag verbetert. Hij is ook minder onzeker en kan meerdere taken zelfstandig verrichten. En dit is dus onder andere het resultaat van Juf Veronique’s invloed op mijn zoon, waar ik dus heel erg tevreden mee ben. 

Getekend:  Malika Lahlali

© Veractive