Motiveren tot beter leren...

Kinderen met de diagnose dyslexie, ADHD, ASS of met een leerprobleem, struikelen vaak over de eisen die het onderwijs stelt. De basisvoorwaarden op school: tas op orde, agenda in orde, huiswerk
klaar, op tijd zijn en aandacht erbij hebben in de klas, vormt voor deze jongeren al een uitdaging...!
Alles moet tegenwoordig snel, efficiënt en doelgericht. Teveel wordt er gekeken naar het schoolbeleid en de eisen van de onderwijsinspectie; te weinig naar talent, ontwikkeling en de intelligentie van het kind.

Leren met dyslexie kost o.a. tijd en tijd is er niet, waardoor de leerling achter raakt en onvoldoende presteert. Dit leidt tot aandachts-problemen, slaapproblemen, faalangst, doublures, psychosomatische klachten en soms uitval. Met extra begeleiding en coaching, gericht op de zwakke maar ook de sterke vaardigheden van een leerling, leert het kind omgaan met dyslexie en wordt het aangezet tot succesvoller functioneren. Het gevolg is: betere leerprestaties, meer motivatie en minder ziekteverzuim.

Naar 'Steuntje in de rug'

© Veractive

Delen