Begeleiding van volwassenen...

Veractive heeft de laatste jaren steeds meer begeleiding en coaching gegeven aan jong volwassenen en volwassenen met complexere profielen; onder andere ASS, AD(H)D, maar ook aan jongeren met depressie klachten en gedragsproblemen, zoals syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) en andere psychiatrische gedragsstoornissen.

Coaching op maat
Velen ervaren tekorten aan executieve functies (EF=hogere controlefuncties van de hersenen) die in elke leefomgeving (thuis, onderwijs, maatschappij) nodig zijn; onder andere vaardigheden die hebben te maken met gedragsregulatie en metacognitie. Deze jong volwassenen of volwassenen worden dan begeleiding en coaching op maat aangeboden.

Speciale training
Naast het plannen, structureren en dag indelen, wordt aandacht geschonken aan methodologie bij het leren (leren), focussen, motivatie-, leer- en zelfmanagement strategieën. Ook wordt ondersteuning aangeboden bij het organiseren, initiëren van taken en het monitoren van de werkzaamheden. Gedragsregulatie en bewustwording van het verbaal en non-verbaal communiceren wordt eveneens getraind.

Werkwijze
Na het intakegesprek, waarbij visie en ervaringen worden gedeeld, wordt een plan van aanpak opgesteld. Het creëren van perspectieven via realistische doelen, stimuleert de motivatie en bevordert de patroonveranderingen. Het doen (aanzetten tot actie) en het ondersteunen van deze werkzaamheden creëert een energie, die de mensen in beweging brengt. Het versterkt hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

De kracht van Veractive ligt juist op het één-op-één begeleiden en coachen, dat de essentiële vaardigheden traint; zowel vanuit het oogpunt van zorg als vanuit het onderwijs of de werkomgeving.
Volwassenen die op een bepaald moment in hun leven problemen ervaren, maken dit mee in allerlei verschillende leefomgevingen.

Aanmelden

© Veractive

Delen