Kennismakings-gesprek

Een vrijblijvende kennismaking is over het algemeen de eerste stap die, naar aanleiding van leer- of gedragsprobleem bij het kind, wordt gezet. Dit gebeurt meestal op verzoek van de schoolleiding, ouders of verzorgers, wijkteams of jeugdconsulenten,  psychologen, orthopedagogen, of cliënten. Tijdens dit gesprek wordt gekeken, waar het kind tegenaan loopt en welke aanpak hier het best bij past.

Contact met school

Het contact met school is vaak een volgende stap die, in overleg met ouders of verzorgers, psychologen, jeugdconsulenten en orthopedagogen wordt gezet. Hierbij wordt vooral gekeken naar de leerprestaties en via een gesprek met de betreffende docent(en) komen niet alleen de gedragingen of de resultaten van het kind aan bod, maar ook de belangstelling die het heeft voor bepaalde onderwerpen.

Behandelplan

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, waarbij ouders en jongeren hun visie en ervaring delen, wordt een plan van aanpak opgesteld. Inhoudelijk bevat dit plan de wijze waarop kind en coach zullen samenwerken. Het creëren van perspectieven vanuit de sterke vaardigheden van gezinsleden en jongeren via realistische doelen, stimuleert de motivatie en bevordert de patroonveranderingen.

Evaluatie

Tenslotte, vormt een evaluatiegesprek de laatste stap. Dit bestaat uit een gesprek met ouders, voogd of docent, waarbij vooral de gemaakte vorderingen aan bod komen. Indien bepaalde doelen niet zijn gehaald, behoort het bijstellen van het behandelplan tot een volgende stap die kan worden gezet.Het uiteindelijke doel is, dat de leerling of student zijn eigen leerstijl ontwikkelt en zelfstandiger kan functioneren.

Een contract van minimaal 8 weken

Dit biedt de tijd om het vertrouwen en het samenwerken met elkaar tot stand te brengen, de lacunes te onderkennen en de leerstijl aan te passen om te komen tot betere resultaten en stijgende motivatie.

Aanmelden ?

© Veractive

Delen