Even voorstellen...

Véronique Prins-Bourlet is van oorsprong opgeleid aan de universiteit van Lille in Frankrijk tot LO lerares. Als moeder van 3 jongens met dyslexie en ADHD werd van huis uit de basis gelegd voor waar zij van nature goed in is: het begeleiden en coachen van jongeren met ADHD en ADD.

Kennis en ervaring
Veronique was gedurende lange tijd consulente dyslexie bij het ouderplatform Voor Elkaar / RMPI (Julius) en gedreven bestuurslid van de Stichting Actie voor Dyslexie. In die hoedanigheid leverde zij belangrijke bijdragen aan het project RAD (Rotterdamse Aanpak van Dyslexie) en diverse succesvolle initiatieven die zijn voortgekomen uit het Zwaanproject dyslexie. Ook verrichte zij veldonderzoek en deed studie naar: “Niet onderkende dyslexie / onvoldoende ondersteunde dyslexie als risicofactor voor uitval in het VMBO.”
Recent voltooide zij haar Master SEN studie (leerroute gedragsproblemen) en nu volg ik de postmaster HGW dyslexie bij het Seminarium orthopedagogiek.
In aanvraag zijn haar registratie bij SKJ (het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector) en haar AGB code (identificerende register in de zorg t.b.v. zorgdeclaraties).

Veractive
Vanuit die achtergrond en onder de naam Veractive begeleidt Veronique al vele jaren schoolkinderen en jong volwassenen in het voortgezet onderwijs. Maar ook als ambulant begeleider (thuis) is zij actief. Haar ondersteuning vanuit Veractive is erop gericht dat deze jongeren zowel thuis als binnen het onderwijs met hun eigen kwaliteiten een weg kunnen vinden. Dankzij een jarenlange ervaring in het werkveld van onderwijs, dyslexie en onderzoek is Veronique een begeleider en coach die begrip heeft voor zowel het kind of jong volwassene, de ouders thuis, als de docent op school.

Recente activiteiten
Door een duidelijke behoefte binnen haar werkgebied heeft Veronique de begeleiding en coaching ook steeds meer toegespitst op jongeren en volwassenen met complexere profielen. Niet alleen met ASS, AD(H)D, maar ook met depressie klachten en gedragsproblemen, zoals syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) en andere psychiatrische gedragsstoornissen.
Velen ervaren tekorten aan executieve functies (EF=hogere controlefuncties van de hersenen) die in elke leefomgeving (thuis, onderwijs, maatschappij) nodig zijn; onder andere vaardigheden die hebben te maken met gedragsregulatie en metacognitie. Deze jongeren of volwassenen worden dan begeleiding en coaching op maat aangeboden.

Face tot Face met Veronique
Veractive is met name actief in de regio Hillegersberg-Schiebroek.
Wilt u Veronique ontmoeten en meer te weten komen over de kenmerken van dyslexie, ADHD, ASS of andere (gedrags)problemen?
Bent u benieuwd hoe zij uw kind kan ondersteunen, motiveren en zijn of haaar leerachterstand weg kan werken?
Of zou u willen weten hoe u uw kind goed kunt helpen bij het voltooien van zijn of haar opleiding?
Wilt u gaan begrijpen waarom iets wel of niet werkt voor uw kind in het onderwijs?
Raakt u soms radeloos bij het motiveren of aansturen van uw kind bij zijn of haar gedragingen?
Neem dan contact met haar op en maak een afspraak:
Bel: 010 4187571 of 06-18693891 of stuur een e-mail

Veel kinderen en jong volwassenen met Dyslexie, ADHD, ASS, ADD en/of depressie klachten en gedragsproblemen, zijn gebaat met de deskundige begeleiding danwel coaching door Veronique.

Ervaar en constateer zelf hoe dankzij coaching, begeleiding en ondersteuning uw kind of jong volwassene weer met plezier naar school gaat of hoe u als volwassene uw leven weer op de rails krijgt.

Aanmelden

© Veractive

Delen