Missie

Goed onderwijs stel je niet alleen vast aan de hand van cijfers of percentages. Waar het om gaat is dat een kind basisvaardigheden worden bijgebracht, waarmee het zelfstandig kan leren op een manier dat het boeit en aansluit.
Ondersteun kinderen daarom in de ontwikkeling van hun eigen leerstijl. Geef ze zelfvertrouwen en motiveer ze om de juiste balans te vinden. Daar zet Veractive zich voor in.

Doelstelling

Veractive is opgericht met als doel: kinderen met Dyslexie, AD(H)D, ASS maar ook jongeren (en volwassenen) met depressieklachten en gedragsproblemen, zoals syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) en andere psychiatrische gedragsstoornissen te helpen en hun kwaliteiten en vaardigheden, ondanks hun beperking, te verbeteren en hen in staat te stellen zelfstandig en grensverleggend te functioneren om zich uiteindelijk verder te kunnen ontplooien.

Download het E-book
"Brugklastips bij Dyslexie"

© Veractive

Delen